1 juli 2023

Uw privacy is voor Houthandel Martin Robben van groot belang. Wij houden ons dan ook  aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn  voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,  mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw  bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze  privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Houthandel Martin Robben allemaal  doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met  Houthandel Martin Robben.

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze  netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst  geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling  van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Betalingsgegevens;
 • Factuuradres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling  is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken  wij uw:

 1. E-mailadres;
 2. Telefoonnummer;
 3. NAW-gegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker  weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Uw account 

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan  informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een  account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Factuuradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot u het account  opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op  de website en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw  account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Statistieken en profilering 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken  verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten  zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te  komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u  dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze  informatie, voor zes weken.

Reclame 

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit  doen wij:

 • Via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de  afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens 

Soms is het nodig voor onze website Houthandel Martin Robben om te achterhalen op  welke plek u bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als u dan  toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of  computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te  leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of  instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij  een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders  van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies 

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen  opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u  ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van  onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik  van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies  doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.  Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte  afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen  Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te  beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)  waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u  persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen.  Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen  ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten 

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd  contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;  Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen  gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter  worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van  betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u  daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen 

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail  sturen naar info@houthandelmartinrobben.nl. Wij pakken elke klacht intern op en  communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in  te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Houthandel Martin Robben

Heerenveenseweg, 3

8421PJ Oldeberkoop

E-mailadres: info@houthandelmartinrobben.nl

Telefoon: 0516451462

KvK nummer: 71291350